תוצאה
קטגוריה
21 / 17
81%
מגדר
81 / 53
66%
כללי
81 / 53
66%
Swim 24/81
T1
Bike 40/81
T2
Run 73/81
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:06:58
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Total Bike 10.00 Km 00:42:57
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 01:06:32
מעבר
T1 00:03:00
T2 00:01:45
דירוג
מיקום מספר שם זמן
13 2087 עדי אפוטקר 00:58:08
14 2094 אלה אוסט 00:58:42
15 2092 נעם גונן 01:04:13
16 2095 אופק בר 01:04:41
17 2089 שיר מעון 01:06:33
18 2088 מיכל מוסקונה 01:12:20
19 2097 טבע אייזנר 01:12:50
20 2091 ליאורה דננברג 01:13:02
21 2005 נועה זיידמן 01:22:29

רצף זמן