תוצאה
קטגוריה
13 / 1
8%
מגדר
81 / 14
18%
כללי
81 / 14
18%
Swim 2/81
Bike 32/81
T2
Run 41/81
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Total Bike 10.00 Km 00:33:55
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 00:51:46
מעבר
T1
T2 00:01:54
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 2060 בר חיים בר דעה מיכל 00:51:47
2 2059 מירי גלנץ 00:53:24
3 2063 טלי קסורלה 01:03:50
4 2064 עדי חכים 01:04:01
5 2053 מייסלון עמל חורי 01:06:39

רצף זמן