תוצאה
קטגוריה
21 / 11
53%
מגדר
81 / 24
30%
כללי
81 / 24
30%
Swim 26/81
T1
Bike 29/81
T2
Run 27/81
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:07:24
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Total Bike 10.00 Km 00:40:18
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 00:57:13
מעבר
T1 00:02:57
T2 00:01:23
דירוג

רצף זמן