תוצאה
קטגוריה
46 / 2
5%
מגדר
46 / 2
5%
כללי
46 / 2
5%
Swim 2/46
T1
Bike 5/46
T2
Run 6/46
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:09:04
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 00:34:00
Bike 20K 20.00 Km 00:48:40
Total Bike 20.00 Km 00:48:40
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:05:33
Run 5K 5.00 Km 01:19:27
Total Run 5.00 Km 01:19:27
מעבר
T1 00:02:43
T2 00:01:55
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 1543 דרוקר ענבל אגוזי אילת 01:18:23
2 1520 שמש-ליפשס אורית טליסמן-ברוטר רינה 01:19:28
3 1542 חרובי רוני חרובי רוני 01:20:04
4 1522 יהלומי הדר יהלומי אופיר 01:20:24
5 1507 יזהר פראטו יעל פאוסט אשד אילת 01:24:12
6 1502 לוקין גלית הולדר רחל 01:24:50

רצף זמן