תוצאה
קטגוריה
3 /
מגדר
80 / 78
98%
כללי
80 / 78
98%
לא שחתה
הערות
T2
Run 78/80
הצג מפה