תוצאה
קטגוריה
5 / 2
40%
מגדר
80 / 22
28%
כללי
80 / 22
28%
Swim 42/80
T1
Bike 34/80
T2
Run 11/80
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 1500 m 00:21:09
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 00:50:18
Bike 20K 20.00 Km 01:06:23
Bike 30K 30.50 Km 01:30:19
Bike 40K 40.00 Km 01:47:00
Total Bike 40.00 Km 01:47:00
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 02:02:41
Run 10K 10.00 Km 02:41:20
Total Run 10.00 Km 02:41:20
מעבר
T1 00:03:39
T2 00:02:04
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 157 מיכל סיון 02:33:46
2 184 תמר לוי 02:41:21
3 139 בת חן שחורי 02:52:36
4 153 מיטל חיימוביץ 02:53:59
5 183 טובית נייזר 03:12:07

רצף זמן