תוצאה
קטגוריה
21 / 2
10%
מגדר
80 / 13
17%
כללי
80 / 13
17%
Swim 27/80
T1
Bike 21/80
T2
Run 14/80
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 1500 m 00:20:03
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 00:47:31
Bike 20K 20.00 Km 01:02:21
Bike 30K 30.50 Km 01:24:49
Bike 40K 40.00 Km 01:40:20
Total Bike 40.00 Km 01:40:20
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:57:13
Run 10K 10.00 Km 02:36:38
Total Run 10.00 Km 02:36:38
מעבר
T1 00:03:23
T2 00:02:56
הצג מפה
דירוג