תוצאה
קטגוריה
5 / 1
20%
מגדר
80 / 11
14%
כללי
80 / 11
14%
Swim 15/80
T1
Bike 8/80
T2
Run 18/80
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 1500 m 00:20:02
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 20K 20.00 Km 00:59:38
Bike 30K 30.50 Km 01:20:55
Bike 40K 40.00 Km 01:35:49
Total Bike 40.00 Km 01:35:49
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:52:21
Run 10K 10.00 Km 02:33:46
Total Run 10.00 Km 02:33:46
מעבר
T1 00:02:27
T2 00:02:14
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 157 מיכל סיון 02:33:46
2 184 תמר לוי 02:41:21
3 139 בת חן שחורי 02:52:36
4 153 מיטל חיימוביץ 02:53:59
5 183 טובית נייזר 03:12:07

רצף זמן