תוצאה
קטגוריה
4 / 1
25%
מגדר
80 / 7
9%
כללי
80 / 7
9%
Swim 1/80
T1
Bike 9/80
T2
Run 13/80
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 1500 m 00:15:58
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 00:40:29
Bike 20K 20.00 Km 00:54:37
Bike 30K 30.50 Km 01:16:56
Bike 40K 40.00 Km 01:32:06
Total Bike 40.00 Km 01:32:06
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:47:26
Run 10K 10.00 Km 02:28:18
Total Run 10.00 Km 02:28:18
מעבר
T1 00:01:47
T2 00:01:57
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 154 רוני פיק 02:28:19
2 141 יובל סבוראי 03:09:37
3 151 גל פרחגרוד 03:15:07

רצף זמן