תוצאה
קטגוריה
21 / 6
29%
מגדר
80 / 25
32%
כללי
80 / 25
32%
Swim 56/80
T1
Bike 39/80
T2
Run 10/80
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 1500 m 00:21:27
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 00:51:13
Bike 20K 20.00 Km 01:07:18
Bike 30K 30.50 Km 01:31:50
Bike 40K 40.00 Km 01:49:15
Total Bike 40.00 Km 01:49:15
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 02:05:13
Run 10K 10.00 Km 02:43:16
Total Run 10.00 Km 02:43:16
מעבר
T1 00:04:48
T2 00:02:38
הצג מפה