תוצאה
קטגוריה
4 / 3
75%
מגדר
80 / 70
88%
כללי
80 / 70
88%
דראפטינג
הערות
Swim 11/80
T1
Bike 71/80
T2
Run 61/80
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 1500 m 00:18:20
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 00:52:04
Bike 20K 20.00 Km 01:12:48
Bike 30K 30.50 Km 01:42:20
Bike 40K 40.00 Km 02:03:11
Total Bike 40.00 Km 02:03:11
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 02:23:52
Run 10K 10.00 Km 03:14:06
Total Run 10.00 Km 03:14:06
מעבר
T1 00:03:16
T2 00:02:28
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 154 רוני פיק 02:28:19
2 141 יובל סבוראי 03:09:37
3 151 גל פרחגרוד 03:15:07

רצף זמן