תוצאה
קטגוריה
3 / 1
34%
מגדר
80 / 5
7%
כללי
80 / 5
7%
Swim 20/80
T1
Bike 3/80
T2
Run 8/80
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 1500 m 00:19:42
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 20K 20.00 Km 00:57:58
Bike 30K 30.50 Km 01:18:53
Bike 40K 40.00 Km 01:32:34
Total Bike 40.00 Km 01:32:34
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:47:43
Run 10K 10.00 Km 02:25:35
Total Run 10.00 Km 02:25:35
מעבר
T1 00:03:12
T2 00:02:13
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 148 שיר פוקס 02:25:36
2 122 מיכל קוברסקי 02:51:30

רצף זמן