תוצאה
קטגוריה
1 / 1
100%
מגדר
80 / 76
95%
כללי
80 / 76
95%
Swim 74/80
T1
Bike 75/80
T2
Run 72/80
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 1500 m 00:25:27
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 01:10:49
Bike 20K 20.00 Km 01:36:33
Bike 30K 30.50 Km 02:10:07
Bike 40K 40.00 Km 02:36:40
Total Bike 40.00 Km 02:36:40
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 03:02:23
Run 10K 10.00 Km 03:57:11
Total Run 10.00 Km 03:57:11
מעבר
T1 00:07:53
T2 00:05:08
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 142 עידית דורון 03:57:12

רצף זמן


תמונות