תוצאה
קטגוריה
4 / 2
50%
מגדר
80 / 66
83%
כללי
80 / 66
83%
Swim 60/80
T1
Bike 43/80
T2
Run 71/80
הצג מפה