תוצאה
קטגוריה
5 / 3
60%
מגדר
80 / 46
58%
כללי
80 / 46
58%
Swim 26/80
T1
Bike 26/80
T2
Run 59/80
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 1500 m 00:19:45
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 00:48:12
Bike 20K 20.00 Km 01:04:01
Bike 30K 30.50 Km 01:26:45
Bike 40K 40.00 Km 01:42:23
Total Bike 40.00 Km 01:42:23
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 02:03:19
Run 10K 10.00 Km 02:52:35
Total Run 10.00 Km 02:52:35
מעבר
T1 00:03:40
T2 00:02:42
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 157 מיכל סיון 02:33:46
2 184 תמר לוי 02:41:21
3 139 בת חן שחורי 02:52:36
4 153 מיטל חיימוביץ 02:53:59
5 183 טובית נייזר 03:12:07

רצף זמן