תוצאה
קטגוריה
3 / 2
67%
מגדר
80 / 16
20%
כללי
80 / 16
20%
Swim 23/80
T1
Bike 45/80
T2
Run 5/80
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 1500 m 00:19:06
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 00:58:01
Bike 20K 20.00 Km 01:11:41
Bike 30K 30.50 Km 01:32:22
Bike 40K 40.00 Km 01:46:41
Total Bike 40.00 Km 01:46:41
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 02:01:35
Run 10K 10.00 Km 02:37:50
Total Run 10.00 Km 02:37:50
מעבר
T1 00:04:04
T2 00:02:20
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 109 יונית מרודס זקס 02:29:27
2 138 הילה כהן 02:37:51
3 117 רבקה בסקין 02:46:13

רצף זמן