תוצאה
קטגוריה
4 / 3
75%
מגדר
80 / 53
67%
כללי
80 / 53
67%
Swim 41/80
T1
Bike 51/80
T2
Run 53/80
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 1500 m 00:20:33
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 00:50:37
Bike 20K 20.00 Km 01:07:09
Bike 30K 30.50 Km 01:32:00
Bike 40K 40.00 Km 01:49:34
Total Bike 40.00 Km 01:49:34
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 02:09:04
Run 10K 10.00 Km 02:56:58
Total Run 10.00 Km 02:56:58
מעבר
T1 00:04:14
T2 00:03:08
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 123 ניצה ליפשיץ 02:51:55
2 105 רות ברזילי 02:52:25
3 135 סנדרה קרמר 02:56:59
4 102 דורית ליכט 03:10:51

רצף זמן