תוצאה
קטגוריה
4 / 1
25%
מגדר
80 / 43
54%
כללי
80 / 43
54%
Swim 35/80
T1
Bike 60/80
T2
Run 30/80
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 1500 m 00:20:15
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 00:50:46
Bike 20K 20.00 Km 01:07:22
Bike 30K 30.50 Km 01:33:45
Bike 40K 40.00 Km 01:51:42
Total Bike 40.00 Km 01:51:42
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 02:09:27
Run 10K 10.00 Km 02:51:55
Total Run 10.00 Km 02:51:55
מעבר
T1 00:03:58
T2 00:02:38
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 123 ניצה ליפשיץ 02:51:55
2 105 רות ברזילי 02:52:25
3 135 סנדרה קרמר 02:56:59
4 102 דורית ליכט 03:10:51

רצף זמן