תוצאה
קטגוריה
3 / 2
67%
מגדר
80 / 40
50%
כללי
80 / 40
50%
Swim 49/80
T1
Bike 31/80
T2
Run 45/80
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 1500 m 00:20:54
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 00:50:23
Bike 20K 20.00 Km 01:06:13
Bike 30K 30.50 Km 01:30:16
Bike 40K 40.00 Km 01:46:48
Total Bike 40.00 Km 01:46:48
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 02:05:37
Run 10K 10.00 Km 02:51:29
Total Run 10.00 Km 02:51:29
מעבר
T1 00:04:13
T2 00:02:34
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 148 שיר פוקס 02:25:36
2 122 מיכל קוברסקי 02:51:30

רצף זמן