תוצאה
קטגוריה
3 / 3
100%
מגדר
80 / 29
37%
כללי
80 / 29
37%
Swim 19/80
T1
Bike 48/80
T2
Run 26/80
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 1500 m 00:19:01
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 00:49:12
Bike 20K 20.00 Km 01:05:06
Bike 30K 30.50 Km 01:29:26
Bike 40K 40.00 Km 01:46:47
Total Bike 40.00 Km 01:46:47
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 02:05:00
Run 10K 10.00 Km 02:46:13
Total Run 10.00 Km 02:46:13
מעבר
T1 00:03:50
T2 00:03:51
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 109 יונית מרודס זקס 02:29:27
2 138 הילה כהן 02:37:51
3 117 רבקה בסקין 02:46:13

רצף זמן