תוצאה
קטגוריה
3 / 1
34%
מגדר
80 / 8
10%
כללי
80 / 8
10%
Swim 12/80
T1
Bike 17/80
T2
Run 6/80
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 1500 m 00:18:30
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 20K 20.00 Km 01:00:29
Bike 30K 30.50 Km 01:22:48
Bike 40K 40.00 Km 01:37:51
Total Bike 40.00 Km 01:37:51
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:53:05
Run 10K 10.00 Km 02:29:26
Total Run 10.00 Km 02:29:26
מעבר
T1 00:03:08
T2 00:02:15
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 109 יונית מרודס זקס 02:29:27
2 138 הילה כהן 02:37:51
3 117 רבקה בסקין 02:46:13

רצף זמן