תוצאה
קטגוריה
4 / 2
50%
מגדר
80 / 45
57%
כללי
80 / 45
57%
Swim 32/80
T1
Bike 62/80
T2
Run 29/80
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 1500 m 00:19:53
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 00:50:00
Bike 20K 20.00 Km 01:07:02
Bike 30K 30.50 Km 01:33:55
Bike 40K 40.00 Km 01:52:17
Total Bike 40.00 Km 01:52:17
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 02:09:29
Run 10K 10.00 Km 02:52:24
Total Run 10.00 Km 02:52:24
מעבר
T1 00:03:53
T2 00:02:10
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 123 ניצה ליפשיץ 02:51:55
2 105 רות ברזילי 02:52:25
3 135 סנדרה קרמר 02:56:59
4 102 דורית ליכט 03:10:51

רצף זמן