תוצאה
קטגוריה
45 / 41
92%
מגדר
74 / 63
86%
כללי
74 / 63
86%
Swim 67/74
T1
Bike 56/74
T2
Run 63/74
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:15:29
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 00:54:46
Bike 20K 20.00 Km 01:15:12
Total Bike 20.00 Km 01:15:12
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:40:55
Run 5K 5.00 Km 02:00:05
Total Run 5.00 Km 02:00:05
מעבר
T1 00:08:07
T2 00:03:54
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
37 1457 ג'ורג'יה נוי 01:55:25
38 1448 חגית פלג 01:56:34
39 1464 ברניס מלכה 01:56:50
40 1403 תרצה יואלס 01:57:45
41 1472 גילה פלד 02:00:06
42 1409 טלי הראל 02:00:15
43 1454 אורלי בן חיים 02:10:22

רצף זמן