תוצאה
קטגוריה
45 / 6
14%
מגדר
74 / 7
10%
כללי
74 / 7
10%
Swim 3/74
T1
Bike 26/74
T2
Run 6/74
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:09:22
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 00:39:49
Bike 20K 20.00 Km 00:57:02
Total Bike 20.00 Km 00:57:02
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:15:08
Run 5K 5.00 Km 01:28:24
Total Run 5.00 Km 01:28:24
מעבר
T1 00:03:55
T2 00:02:31
הצג מפה
דירוג

רצף זמן