תוצאה
קטגוריה
45 / 30
67%
מגדר
74 / 46
63%
כללי
74 / 46
63%
Swim 49/74
T1
Bike 49/74
T2
Run 40/74
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:13:39
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 00:48:20
Bike 20K 20.00 Km 01:08:20
Total Bike 20.00 Km 01:08:20
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:30:00
Run 5K 5.00 Km 01:47:16
Total Run 5.00 Km 01:47:16
מעבר
T1 00:06:40
T2 00:02:33
הצג מפה
דירוג

רצף זמן