תוצאה
קטגוריה
45 / 12
27%
מגדר
74 / 16
22%
כללי
74 / 16
22%
Swim 22/74
T1
Bike 4/74
T2
Run 30/74
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:13:05
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 00:40:34
Bike 20K 20.00 Km 00:55:58
Total Bike 20.00 Km 00:55:58
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:15:47
Run 5K 5.00 Km 01:32:04
Total Run 5.00 Km 01:32:04
מעבר
T1 00:03:57
T2 00:02:34
הצג מפה