תוצאה
קטגוריה
45 / 7
16%
מגדר
74 / 9
13%
כללי
74 / 9
13%
ללא מספר חזה
הערות
Swim 16/74
T1
Bike 14/74
T2
Run 10/74
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:11:41
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 00:41:07
Bike 20K 20.00 Km 00:57:29
Total Bike 20.00 Km 00:57:29
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:15:37
Run 5K 5.00 Km 01:29:42
Total Run 5.00 Km 01:29:42
מעבר
T1 00:04:54
T2 00:03:26
הצג מפה
דירוג

רצף זמן