תוצאה
קטגוריה
45 / 9
20%
מגדר
74 / 12
17%
כללי
74 / 12
17%
Swim 17/74
T1
Bike 17/74
T2
Run 8/74
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:11:49
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 00:41:25
Bike 20K 20.00 Km 00:58:21
Total Bike 20.00 Km 00:58:21
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:16:35
Run 5K 5.00 Km 01:30:38
Total Run 5.00 Km 01:30:38
מעבר
T1 00:04:46
T2 00:02:48
הצג מפה
דירוג