תוצאה
קטגוריה
45 / 4
9%
מגדר
74 / 5
7%
כללי
74 / 5
7%
Swim 8/74
T1
Bike 5/74
T2
Run 9/74
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:11:08
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 00:38:55
Bike 20K 20.00 Km 00:54:30
Total Bike 20.00 Km 00:54:30
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:12:24
Run 5K 5.00 Km 01:26:47
Total Run 5.00 Km 01:26:47
מעבר
T1 00:04:04
T2 00:01:56
הצג מפה
דירוג

רצף זמן