תוצאה
קטגוריה
45 / 14
32%
מגדר
74 / 20
28%
כללי
74 / 20
28%
Swim 20/74
T1
Bike 29/74
T2
Run 16/74
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:11:49
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 00:43:56
Bike 20K 20.00 Km 01:01:01
Total Bike 20.00 Km 01:01:01
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:19:39
Run 5K 5.00 Km 01:35:16
Total Run 5.00 Km 01:35:16
מעבר
T1 00:04:57
T2 00:02:23
הצג מפה
דירוג

רצף זמן