תוצאה
קטגוריה
45 / 17
38%
מגדר
74 / 24
33%
כללי
74 / 24
33%
Swim 26/74
T1
Bike 25/74
T2
Run 29/74
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:11:41
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 00:42:46
Bike 20K 20.00 Km 01:00:42
Total Bike 20.00 Km 01:00:42
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:20:15
Run 5K 5.00 Km 01:36:43
Total Run 5.00 Km 01:36:43
מעבר
T1 00:05:25
T2 00:02:39
הצג מפה
דירוג