תוצאה
קטגוריה
45 / 16
36%
מגדר
74 / 23
32%
כללי
74 / 23
32%
Swim 23/74
T1
Bike 43/74
T2
Run 11/74
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:11:34
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 00:45:23
Bike 20K 20.00 Km 01:03:37
Total Bike 20.00 Km 01:03:37
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:22:06
Run 5K 5.00 Km 01:36:00
Total Run 5.00 Km 01:36:00
מעבר
T1 00:05:28
T2 00:02:52
הצג מפה
דירוג