תוצאה
קטגוריה
18 / 12
67%
מגדר
74 / 45
61%
כללי
74 / 45
61%
Swim 46/74
T1
Bike 66/74
T2
Run 4/74
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:13:51
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 00:52:30
Bike 20K 20.00 Km 01:16:00
Total Bike 20.00 Km 01:16:00
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:33:17
Run 5K 5.00 Km 01:46:36
Total Run 5.00 Km 01:46:36
מעבר
T1 00:05:58
T2 00:02:49
הצג מפה
דירוג

רצף זמן