תוצאה
קטגוריה
18 / 14
78%
מגדר
74 / 57
78%
כללי
74 / 57
78%
Swim 47/74
T1
Bike 60/74
T2
Run 57/74
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:12:11
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 00:50:28
Bike 20K 20.00 Km 01:12:55
Total Bike 20.00 Km 01:12:55
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:37:47
Run 5K 5.00 Km 01:56:23
Total Run 5.00 Km 01:56:23
מעבר
T1 00:07:45
T2 00:05:34
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
10 1434 סימה זך 01:43:27
11 1439 טלי עצמון 01:45:10
12 1443 פזית טבק 01:46:37
13 1433 ישראלה צורי 01:49:45
14 1440 נורית אפשטיין 01:56:24
15 1441 מזל מזרחי 01:57:27
16 1436 ענת לנדא 02:00:58
17 1438 טלי סניור 02:17:08

רצף זמן