תוצאה
קטגוריה
18 / 11
62%
מגדר
74 / 44
60%
כללי
74 / 44
60%
Swim 51/74
T1
Bike 55/74
T2
Run 22/74
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:13:40
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 00:50:17
Bike 20K 20.00 Km 01:10:14
Total Bike 20.00 Km 01:10:14
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:30:33
Run 5K 5.00 Km 01:45:09
Total Run 5.00 Km 01:45:09
מעבר
T1 00:06:47
T2 00:05:07
הצג מפה
דירוג

רצף זמן