תוצאה
קטגוריה
5 /
מגדר
74 / 72
98%
כללי
74 / 72
98%
קיצרה באפניים
הערות
Swim 72/74
T1
Bike 71/74
T2
Run 73/74
הצג מפה