תוצאה
קטגוריה
18 / 5
28%
מגדר
74 / 25
34%
כללי
74 / 25
34%
Swim 24/74
T1
Bike 19/74
T2
Run 36/74
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:12:37
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 00:42:19
Bike 20K 20.00 Km 00:59:15
Total Bike 20.00 Km 00:59:15
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:20:38
Run 5K 5.00 Km 01:37:06
Total Run 5.00 Km 01:37:06
מעבר
T1 00:04:27
T2 00:03:24
הצג מפה