תוצאה
קטגוריה
45 / 10
23%
מגדר
74 / 14
19%
כללי
74 / 14
19%
Swim 5/74
T1
Bike 21/74
T2
Run 14/74
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:11:11
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 00:40:22
Bike 20K 20.00 Km 00:57:25
Total Bike 20.00 Km 00:57:25
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:16:25
Run 5K 5.00 Km 01:31:22
Total Run 5.00 Km 01:31:22
מעבר
T1 00:03:34
T2 00:02:50
הצג מפה
דירוג