תוצאה
קטגוריה
5 / 1
20%
מגדר
74 / 3
5%
כללי
74 / 3
5%
Swim 6/74
T1
Bike 6/74
T2
Run 7/74
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:11:14
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 00:38:42
Bike 20K 20.00 Km 00:54:17
Total Bike 20.00 Km 00:54:17
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:12:03
Run 5K 5.00 Km 01:26:02
Total Run 5.00 Km 01:26:02
מעבר
T1 00:03:44
T2 00:02:44
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 1407 מיכל שלו 01:26:03
2 1418 נילי בר-לב 01:30:14
3 1417 דבורה בליי 01:32:37
4 1431 מיכל פיק 02:07:02

רצף זמן