תוצאה
קטגוריה
45 / 5
12%
מגדר
74 / 6
9%
כללי
74 / 6
9%
Swim 9/74
T1
Bike 9/74
T2
Run 12/74
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:11:48
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 00:39:44
Bike 20K 20.00 Km 00:55:27
Total Bike 20.00 Km 00:55:27
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:13:56
Run 5K 5.00 Km 01:27:53
Total Run 5.00 Km 01:27:53
מעבר
T1 00:03:41
T2 00:02:55
הצג מפה
דירוג

רצף זמן