תוצאה
קטגוריה
45 / 13
29%
מגדר
74 / 17
23%
כללי
74 / 17
23%
Swim 21/74
T1
Bike 12/74
T2
Run 24/74
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:13:15
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 00:41:04
Bike 20K 20.00 Km 00:57:18
Total Bike 20.00 Km 00:57:18
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:16:20
Run 5K 5.00 Km 01:32:15
Total Run 5.00 Km 01:32:15
מעבר
T1 00:03:34
T2 00:02:27
הצג מפה
דירוג

רצף זמן