תוצאה
קטגוריה
80 / 67
84%
מגדר
171 / 145
85%
כללי
171 / 145
85%
Swim 141/171
T1
Bike 143/171
T2
Run 141/171
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:14:07
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 00:51:13
Bike 20K 20.00 Km 01:11:14
Total Bike 20.00 Km 01:11:14
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:34:27
Run 5K 5.00 Km 01:53:13
Total Run 5.00 Km 01:53:13
מעבר
T1 00:06:36
T2 00:03:30
הצג מפה
דירוג

רצף זמן