תוצאה
קטגוריה
91 / 3
4%
מגדר
171 / 5
3%
כללי
171 / 5
3%
Swim 16/171
T1
Bike 2/171
T2
Run 12/171
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:10:47
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 00:34:08
Bike 20K 20.00 Km 00:47:58
Total Bike 20.00 Km 00:47:58
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:04:23
Run 5K 5.00 Km 01:17:14
Total Run 5.00 Km 01:17:14
מעבר
T1 00:03:00
T2 00:02:46
הצג מפה
דירוג

רצף זמן