תוצאה
קטגוריה
91 / 5
6%
מגדר
171 / 9
6%
כללי
171 / 9
6%
Swim 15/171
T1
Bike 17/171
T2
Run 11/171
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:10:08
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 00:36:38
Bike 20K 20.00 Km 00:51:24
Total Bike 20.00 Km 00:51:24
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:08:15
Run 5K 5.00 Km 01:20:36
Total Run 5.00 Km 01:20:36
מעבר
T1 00:03:38
T2 00:02:13
הצג מפה