תוצאה
קטגוריה
14 / 8
58%
מגדר
123 / 12
10%
כללי
123 / 12
10%
Swim 10/123
T1
Bike 21/123
T2
Run 6/123
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:09:59
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 10K 10.50 Km 00:36:06
Bike 20K 20.00 Km 00:51:40
Total Bike 20.00 Km 00:51:40
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:06:53
Run 5K 5.00 Km 01:18:18
Total Run 5.00 Km 01:18:18
מעבר
T1 00:02:30
T2 00:02:13
הצג מפה