תוצאה
קטגוריה
14 / 6
43%
מגדר
123 / 10
9%
כללי
123 / 10
9%
קו ירידה
הערות
הצג מפה