תוצאה
קטגוריה
19 / 2
11%
מגדר
19 / 2
11%
כללי
19 / 2
11%
Swim 4/19
T1
Bike 7/19
T2
Ran 2/19