תוצאה
קטגוריה
19 / 1
6%
מגדר
19 / 1
6%
כללי
19 / 1
6%
Swim 6/19
T1
Bike 5/19
T2
Ran 1/19