תוצאה
קטגוריה
32 / 2
7%
מגדר
32 / 2
7%
כללי
32 / 2
7%
Swim 2/32
T1
Bike 2/32
T2
Ran 4/32