תוצאה
קטגוריה
59 / 2
4%
מגדר
59 / 2
4%
כללי
59 / 2
4%
Swim 4/59
T1
Bike 6/59
T2
Ran 4/59